Nasz zespół

Poznaj nas bliżej

Marta Wojtkowska-Maksymik

Jest historykiem literatury, pracuje jako adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się kwestią kobiecej godności w XVI-wiecznej literaturze i kulturze polskiej, rodzącą się świadomością indywidualności kobiecego ciała we wczesnonowożytnej filozofii i medycynie…

Magdalena Zawisławska

Od ponad 25 lat wykłada na Wydziale Polonistyki UW. Uczy gramatyki języka polskiego i semantyki. Jej zainteresowania naukowe to semantyka leksykalna, semantyka kognitywna, semantyka porównawcza i metafora w różnych typach dyskursu…

Alina Molisak

Jest historykiem literatury w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (jako Gastdozentin uczyła w Berlinie i Hamburgu). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się dziejach kultury Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej, kształtowaniu nowoczesnej tożsamości żydowskiej, poetyce przestrzeni, studiach nad pamięcią…

Magdalena Derwojedowa

Językoznawca, gramatyk, polonista. Jej zainteresowania naukowe obejmują składnię powierzchniową języka polskiego, składnią powierzchniową języka polskiego, morfologię, a w szczególności paradygmatyką fleksyjną oraz wykorzystanie korpusów w badaniach lingwistycznych. Najbardziej lubi nieoczekiwane odkrycia…

Magdalena Cabaj

Doktor nauk humanistycznych (filozofia, Ecole Normale Superieure i literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski), obecnie Visiting Scholar na Wydziale Slavic and East European Languages and Cultures, Indiana University, Bloomington, gdzie uczy języka i kultury polskiej…

Marta Falkowska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia nauczycielsko-tłumaczeniowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Obecnie pracuje w Instytucie Języka Polskiego. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo w UW…

Katarzyna Muszyńska

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku Instytutu Literatury Polskiej UW oraz lektorka języka polskiego jako obcego. Współpracowała przy programach dla studentów zagranicznych organizowanych przez Polonicum UW…

Marcin Będkowski

Absolwent filozofii i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego Instytutu Języka Polskiego UW, główny ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Doktorat uzyskał w roku 2016 na podstawie rozprawy Parafrazowanie jako metoda filozofii analitycznej…