Magdalena Cabaj

Doktor nauk humanistycznych (filozofia, Ecole Normale Superieure i literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski), obecnie Visiting Scholar na Wydziale Slavic and East European Languages and Cultures, Indiana University, Bloomington, gdzie uczy języka i kultury polskiej...

Doktor nauk humanistycznych (filozofia, Ecole Normale Superieure i literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski), obecnie Visiting Scholar na Wydziale Slavic and East European Languages and Cultures, Indiana University, Bloomington, gdzie uczy języka i kultury polskiej. Od października 2020 roku badaczka afiliowana przy Pracowni Badań Literackiej Kultury Mniejszości, Wydział Polonistyki UW. Zajmuje się literaturą i filozofią współczesną oraz promocją kultury polskiej za granicą. Rozprawę doktorską pt. Écriture intersexuée poświęciła interpłciowści w literaturze współczesnej w kontekście dyskursu medycznego i działalności stowarzyszeń osób interpłciowych. Materiały do doktoratu zebrała podczas kwerend w Bibliotece i Archiwum Instytutu Kinseya, Indiana University.