Magdalena Derwojedowa

Językoznawca, gramatyk, polonista. Jej zainteresowania naukowe obejmują składnię powierzchniową języka polskiego, składnią powierzchniową języka polskiego, morfologię, a w szczególności paradygmatyką fleksyjną oraz wykorzystanie korpusów w badaniach lingwistycznych. Najbardziej lubi nieoczekiwane odkrycia...

Językoznawca, gramatyk, polonista. Jej zainteresowania naukowe obejmują składnię powierzchniową języka polskiego, składnią powierzchniową języka polskiego, morfologię, a w szczególności paradygmatyką fleksyjną oraz wykorzystanie korpusów w badaniach lingwistycznych. Najbardziej lubi nieoczekiwane odkrycia. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa ogólnego i teorii przekładu. Brała udział w tworzeniu polskiego wordnetu, framenetu oraz korpusu historycznego. Jest członkiem zespołu Words on Time, który bada codzienne, tygodniowe i miesięczne najważniejsze słowa polskiego dyskursu medialnego oraz corocznie organizuje plebiscyt na słowo roku. Ostatnio opublikowała artykuły: Microcorpus of Nineteenth-Century Polish 2016 (https://doi.org/10.17885/heiup.361.509), Corpus-based Semantic Relatedness for the Construction of PolishWordNetProceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC’08) LREC 2008 (http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/459_paper.pdf). W latach 2013-2017 była kierownikiem projektu ‘Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni’ (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=199880).

Więcej informacji na:

http://www.f19.uw.edu.pl/