Alina Molisak

Jest historykiem literatury w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (jako Gastdozentin uczyła w Berlinie i Hamburgu). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się dziejach kultury Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej, kształtowaniu nowoczesnej tożsamości żydowskiej, poetyce przestrzeni, studiach nad pamięcią...

Jest historykiem literatury w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (jako Gastdozentin uczyła w Berlinie i Hamburgu). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się dziejach kultury Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej, kształtowaniu nowoczesnej tożsamości żydowskiej, poetyce przestrzeni, studiach nad pamięcią. Ostatnie i najważniejsze publikacje obejmują monografię Jewish Warsaw – Jewish Berlin. Literary Portrayal of the City in the First Half of the 20 th century (Peter Lang 2021), dwa rozdziały: 1939-1941 – eine besondere Epoche in Lwów/Lwiw… ” (w: Jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine als Grenzgänger zwischen Kulturen in Ost und West, Hg. und Einleitung. K. Schoor, I. Voloshchuk, B. Bigun, Wallstein Verlag 2020), On Behalf of the Dead: Mediumistic Writing on the Holocaust in Polish Literature (w: The “Spectral Turn” Jewish Ghosts in the Polish Post-Holocaust Imaginaire, ed. Z Dziuban, Transcript Verlag 2019). Wspólnie z Anją Tippner, kierowała projektem ‘Nach dem Holocaust. Postkatastrophische Narrative in der polnischen Literatur’ (https://www.slm.uni-hamburg.de/slavistik/downloads/projektbeschreibung-holocaust.pdf) finansowanym przez Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung.

Więcej informacji na:

http://ilp.uw.edu.pl/pracownik/molisak-alina/
http://ilp.uw.edu.pl/pracownia-badan-literackiej-kultury-mniejszosci/