Magdalena Zawisławska

Od ponad 25 lat wykłada na Wydziale Polonistyki UW. Uczy gramatyki języka polskiego i semantyki. Jej zainteresowania naukowe to semantyka leksykalna, semantyka kognitywna, semantyka porównawcza i metafora w różnych typach dyskursu...

Od ponad 25 lat wykłada na Wydziale Polonistyki UW. Uczy gramatyki języka polskiego i semantyki. Jej zainteresowania naukowe to semantyka leksykalna, semantyka od ponad 25 lat wykłada na Wydziale Polonistyki UW. Uczy gramatyki języka polskiego i semantyki. Jej zainteresowania naukowe to semantyka leksykalna, semantyka kognitywna, semantyka porównawcza i metafora w różnych typach dyskursu. W latach 2015-2019 była kierownikiem grantu Synamet – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=271529), w wyniku którego powstał dostępny online pierwszy w Polsce korpus metafor synestezyjnych. Jej ostatnie publikacje to: monografia Metaphor and Senses: The Synamet Corpus: A Polish Resource for Synesthetic Metaphors (Peter Lang 2019), artykuł Narrative metaphor in Polish perfumery discourse (“Cognitive Linguistic Studies ” 6(2) 2019), rozdział (wspólnie z Martą Falkowską) Typology of metaphors with the olfactory target domain in the Polish perfumery discourse (w: The Linguistics of Olfaction, ed. Ł. Jędrzejowski, P. Staniewski, John Benjamins 2020).

Więcej informacji na:

synamet.uw.edu.pl