Marta Wojtkowska-Maksymik

Jest historykiem literatury, pracuje jako adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się kwestią kobiecej godności w XVI-wiecznej literaturze i kulturze polskiej, rodzącą się świadomością indywidualności kobiecego ciała we wczesnonowożytnej filozofii i medycynie...

Jest historykiem literatury, pracuje jako adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się kwestią kobiecej godności w XVI-wiecznej literaturze i kulturze polskiej, rodzącą się świadomością indywidualności kobiecego ciała we wczesnonowożytnej filozofii i medycynie, przekładami. Od 2015 do 2017 roku prowadziła projekt Kwestia kobiecej godności i jej przesłani w traktacie O ślachetności a zacności płci niewieściej (1575) Macieja Wirzbięty. Studium przekładu (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=256043) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jej artykuły ukazywały się w polskich, włoskich I francuskich czasopismach („Philosophical Readings”, „Seizième Siècle”, „Roczniki Humanistyczne”). Jest też autorką monografii: Gentiluomo cortigiano i dworzanin polski. Dyskusja o doskonałości człowieka w Il Libro del Cortigiano Baldassarra Castiglionego i w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego (Wydawnictwo IBL 2007); Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w O ślachetności a zacności płci niewieściej Macieja Wirzbięty (Sub Lupa, 2017). Ostatnio opublikowała artykuł Aristotle for women. On the Polish translation of “Problemata Aristotelis” (“Omnes homines”) (1535) („Philosophical Readings”, 12/2, 2020, https://core.ac.uk/download/pdf/327096964.pdf) oraz rozdział Theories of Translation of the Word in Poland during the Renaissance (w: Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance, ed. J. Pietrzak-Thébault, Vandenhoeck & Ruprecht 2019).