Marta Falkowska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia nauczycielsko-tłumaczeniowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Obecnie pracuje w Instytucie Języka Polskiego. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo w UW...

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia nauczycielsko-tłumaczeniowe w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Obecnie pracuje w Instytucie Języka Polskiego. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo w UW. Jej prace naukowe dotyczą przede wszystkim semantyki leksykalnej, w tym semantyki porównawczej. Ostatnio opublikowała m.in. monografię na temat pojęcia ‘winy’ w polszczyźnie (Semantyka winy we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW 2012, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16763), artykuł „Jestem z wami sercem i myślami”. O sposobach komunikowania empatii w dyskursie (studium przypadku) („Półrocznik Językoznawczy Tertium”, t. 4, nr 1, 2019), https://doi.org/10.7592/Tertium2019.4.1.Falkowska), rozdział w pracy zbiorowej (“I’ve been there, so I can empathize…”. Polish and English verbal expressions denoting empathy, w: Language, Heart, and Mind, ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk, V. Monello, M. Venuti, Peter Lang 2020, https://doi.org/10.3726/b16874/20).