Marcin Będkowski

Absolwent filozofii i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego Instytutu Języka Polskiego UW, główny ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Doktorat uzyskał w roku 2016 na podstawie rozprawy Parafrazowanie jako metoda filozofii analitycznej...

Absolwent filozofii i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego Instytutu Języka Polskiego UW, główny ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Doktorat uzyskał w roku 2016 na podstawie rozprawy Parafrazowanie jako metoda filozofii analitycznej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą filozofii analitycznej, historii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, logiki pragmatycznej, semiotyki logicznej i przetwarzania języka naturalnego. Ostatnio opublikował m.in. Text Document Clustering: Wordnet vs. TF-IDF vs. Word Embeddings (w: Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, ed. S. Bosch, Ch. Fellbaum, M. Griesel, A. Rademaker and P. Vossen, Potchefstroom, 2021 (wraz z M. Marcińczukiem, M. Gniewkowskim, T. Walkowiakiem; https://aclanthology.org/2021.gwc-1.24/), Conditionals and Specific Links – an Experimental Study, „Synthese” 2021 (wraz z W. Rostworowskim i N. Pietrulewicz; https://doi.org/10.1007/s11229-021-03119-2), Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2020 (wraz z A. Brożek, A. Chybińską, S. Ivanykiem i D. Traczykowskim), Parafraza – metoda – analiza (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019). Brał udział w grantach: Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej, kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Brożek, 2016–2019; Elektroniczna bibliografia normatywna ElBiNo, kierownik projektu: dr hab., prof. UW Dorota Zdunkiewicz‐Jedynak, 2016–2017, Spójniki logiczne w językach naturalnych, kierownik projektu: mgr Wojciech Rostworowski, 2015–2016, Laboratorium językowe: korpus języka młodzieży XXI w., kierownicy projektu: prof. dr hab. Marek Łaziński, dr Izabela Winiarska‐Górska, 2013–2014.