Studies in Polish Language and Literature 

Zapraszamy do lektury tekstów z tomu zbiorowego Studies in Polish Language and Literature (pod red. Marty Wojtkowskiej-Maksymik, Magdaleny Zawisławskiej). Książka jest efektem realizacji projektu „Pomiędzy słowami” (https://pomiedzyslowami.polon.uw.edu.pl), realizowanym w ramach programu SPINAKER finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Informacja o książce na stronie wydawnictwa: https://www.peterlang.com/document/1215329.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *